یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


SERWER HEX DA 10 GB
Powierzchnia dyskowa: 10 GB
Transfer: bez limitu!
Bazy MySQL: bez limitu!
Konta e-mail: bez limitu!
Konta FTP: bez limitu!
Łącze: 1000 MBit/s
Panel: DirectAdmin PL
Support: 24/7
Bezpłatny test: 10 dni
5.00 zł ماهانه
15.00 zł سه ماهه
30.00 zł شش ماهه
50.00 zł سالانه

SERWER HEX DA 100 GB
Powierzchnia dyskowa: 100 GB
Transfer: bez limitu!
Bazy MySQL: bez limitu!
Konta e-mail: bez limitu!
Konta FTP: bez limitu!
Łącze: 1000 MBit/s
Panel: DirectAdmin PL
Support: 24/7
Bezpłatny test: 10 dni

Darmowa domena .pl przy płatności rocznej!
35.00 zł ماهانه
105.00 zł سه ماهه
210.00 zł شش ماهه
350.00 zł سالانه (دامنه رایگان)

SERWER HEX DA 20 GB
Powierzchnia dyskowa: 20 GB
Transfer: bez limitu!
Bazy MySQL: bez limitu!
Konta e-mail: bez limitu!
Konta FTP: bez limitu!
Łącze: 1000 MBit/s
Panel: DirectAdmin PL
Support: 24/7
Bezpłatny test: 10 dni

Darmowa domena .pl przy płatności rocznej!
9.00 zł ماهانه
27.00 zł سه ماهه
54.00 zł شش ماهه
90.00 zł سالانه (دامنه رایگان)

SERWER HEX DA 30 GB
Powierzchnia dyskowa: 30 GB
Transfer: bez limitu!
Bazy MySQL: bez limitu!
Konta e-mail: bez limitu!
Konta FTP: bez limitu!
Łącze: 1000 MBit/s
Panel: DirectAdmin PL
Support: 24/7
Bezpłatny test: 10 dni

Darmowa domena .pl przy płatności rocznej!
13.00 zł ماهانه
39.00 zł سه ماهه
78.00 zł شش ماهه
130.00 zł سالانه (دامنه رایگان)

SERWER HEX DA 50 GB
Powierzchnia dyskowa: 50 GB
Transfer: bez limitu!
Bazy MySQL: bez limitu!
Konta e-mail: bez limitu!
Konta FTP: bez limitu!
Łącze: 1000 MBit/s
Panel: DirectAdmin PL
Support: 24/7
Bezpłatny test: 10 dni

Darmowa domena .pl przy płatności rocznej!
22.00 zł ماهانه
66.00 zł سه ماهه
132.00 zł شش ماهه
220.00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution