یافتن محصولات و سرویس ها

واحد پول:


Serwer HEX VPS KVM SSD 1024
1 rdzeń Xeon® D-1540
1 GB RAM
20 GB SSD
Transfer BEZ LIMITU!
Pełny dostęp root
Wirtualizacja KVM
System operacyjny Linux
Panel sterowania VPS
1 adres IP
40,00 zł ماهانه
120,00 zł سه ماهه
240,00 zł شش ماهه
400,00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Serwer HEX VPS KVM SSD 2048
2 rdzenie Xeon® D-1540
2 GB RAM
40 GB SSD
Transfer BEZ LIMITU!
Pełny dostęp root
Wirtualizacja KVM
System operacyjny Linux
Panel sterowania VPS
1 adres IP
75,00 zł ماهانه
225,00 zł سه ماهه
450,00 zł شش ماهه
750,00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Serwer HEX VPS KVM SSD 3072
3 rdzenie Xeon® D-1540
3 GB RAM
60 GB SSD
Transfer BEZ LIMITU!
Pełny dostęp root
Wirtualizacja KVM
System operacyjny Linux
Panel sterowania VPS
1 adres IP
110,00 zł ماهانه
330,00 zł سه ماهه
660,00 zł شش ماهه
1.100,00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Serwer HEX VPS KVM SSD 4096
4 rdzenie Xeon® D-1540
4 GB RAM
80 GB SSD
Transfer BEZ LIMITU!
Pełny dostęp root
Wirtualizacja KVM
System operacyjny Linux
Panel sterowania VPS
1 adres IP
145,00 zł ماهانه
435,00 zł سه ماهه
870,00 zł شش ماهه
1.450,00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Serwer HEX VPS KVM SSD 5120
4 rdzenie Xeon® D-1540
5 GB RAM
100 GB SSD
Transfer BEZ LIMITU!
Pełny dostęp root
Wirtualizacja KVM
System operacyjny Linux
Panel sterowania VPS
1 adres IP
180,00 zł ماهانه
540,00 zł سه ماهه
1.080,00 zł شش ماهه
1.800,00 zł سالانه (دامنه رایگان)

Powered by WHMCompleteSolution